089 332 7625
гр. Бургас, бул. Христо Ботев 99, ет. 1, офис 1
mantinibs@abv.bg

НИЕ ОТ

ПРИ СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СПАЗВАМЕ И СЕ РЪКОВОДИМ ОТ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БРОКЕРА

Брокерите на недвижими имоти трябва да гарантират, че те и всички членове на техния персонал са информирани и спазват следния етичен кодекс и се съобразяват със съответните нормативни актове и ниво на добри професионални практики и спазват следния етичен кодекс:

 • Брокерът на недвижими имоти не може да отказва във основа на дискриминация равно правно професионално обслужване на които е да е лица.
 • Брокерът на недвижими имоти трябва да защитава и подкрепя законните интереси на своите клиенти.
 • Брокерът на недвижими имоти не упражнява недопустим натиск, за да получи възлагане или за да осъществи сделката.
 • Брокерът на недвижими имоти гарантира, че информацията относно клиента няма да се съобщава, освен ако не се изисква от закона или е от съществено значение за сделката.
 • Брокерът на недвижими имоти трябва да се отнася към всички участващи страни справедливо, като зачита техните права.
 • Брокерът на недвижими имоти трябва да препоръча на страната, която не е представлявана от него, да потърси независима консултация, ако случаят го изисква.
 • Брокерът на недвижими имоти трябва да издигне честността като критерий във всичките си професионални действия и комуникации. Той/тя няма да приема възлагания, които надхвърлят неговите/нейните знания, умения и опит, и той/тя трябва да отдаде дължимото внимание на подробностите при получаването на необходимата информация и при подготовка на данните за имота. Той/тя не трябва по никакъв начин да поставя неверни, заблуждаващи или прекомерни изисквания.
 • Брокерът на недвижими имоти трябва да осигури пълна почтеност в своите делови отношения и комуникации.
 • Брокерът на недвижими имоти трябва да бъде ясен в представянето на бизнес отношенията между него и другите участващи страни и да избягва конфликт на интереси.
 • Брокерът на недвижими имоти трябва да насърчава лоялната конкуренция.
 • Брокерът на недвижими имоти, че в отношенията с колеги винаги ще се отнася почтено и с уважение.
 • Брокерът на недвижими имоти трябва да избягва всякакви конфликти с колеги, които биха могли да накърнят интересите на клиентите.

Готови ли сте да работите с нас?

РАЗГЛЕДАЙТЕ ИМОТИТЕ които ние предлагаме или попълнете формата ни за ОЦЕНКА НА ИМОТ.